چاپ تیشرت خانگی

اگر گام به گام طبق آموزش با ما جلو بیاید می توانید به راحتی عکس مورد نظرتان در خانه بروی تی شرت چاپ کنید.

مواد مورد نیاز برای چاپ تی شرت :

  • تی شرت نخی
  • یه تیکه ابر
  • کاتر برای بریدن تصویر
  • یه تیکه مقوا
  • اطو
  • رنگ پارچه اکلریک

مراحل چاپ تیشرت خانگی

مرحله اول

در ابتدا شما باید طرح مورد نظرتان را بروی کاغذ پوستی طراحی کنید که برای این کار چندین روش وجود دارد.

اولین راه این است که طرح مورد نظرتان را بر روی کاغذ پوستی ترسیم کنید که بهتر است با اتود این کار صورت بگیرد و سپس آن را ببرید.

روش دوم این است که طرح دلخواه تان را برروی کاغذ ترسیم کنید سپس آن را بر روی کاغذ پوستی قرار بدیم و ببریمش

سومین روش و بهترین راه این است که طرح مورد نظر را در کامپیوتر طراحی کنید و سپس بر روی کاغذ پوستی چاپ کنید.

مرحله دوم

کاغذ پوستی را برروی یک سطح صاف سفت قرار بدهید و عکس طراحی شده را از داخل کاغذ پوسته جدا کنید و قسمت خالی کاغذ طرح مورد نظر ما می باشد.

مرحله سوم

کاغذ پوستی را بر روی تی شرت قرار بدهید و توسط اطو و با حرارت بالا این کاغذ پوستی را برروی پارچه بچسبانید.

 

چاپ تیشرت خانگی

مرحله چهارم

تیکه مقوا را زیر پارچه قرار بدهید تا سطح زیرین رنگ آمیزی بسیار محکم و سفت بشود.

مرحله پنجم

سپس طرح مورد نظر را تا 2 بار توصیه می شود با دقت رنگ کنید.

مرحله ششم

سپس طرح مورد نظر را 12 ساعت به حال خودش رها کنید تا بصورت کامل خشک بشود البته توصیه می شود بیش از 12 ساعت زمان برای خشک شدن پارچه صرف کنید.

مرحله هفتم

کاغذ را با احتیاط از روی تیشرت جدا کنید.

مرحله هشتم

این بار مجددا با دمای متوسط بر روی طرح بوجود آمده اطو کنید.

 

چاپ تیشرت خانگی

حال شما می توانید تیشرت دلخواهتان هرکجا که خواستید برتن کنید

تابلوسازی صابر مرکز چاپ بنر اصفهان